Hírek - DE-EK HÖK
kedd 07 február 2017 - 05:43:41

Pályázati Felhívás - Orange ösztöndíj

Az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. pályázatot hirdet a 2016/17-es tanév tavaszi félévére három régió – Észak-Alföld, Budapest, Dél-Dunántúl - egészségtudományi karán tanuló hallgatók részére.


1. A pályázat célja
Az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. – az egyetemek közreműködésével – azzal a céllal hirdeti meg a pályázatát, hogy az egészségtudományi képzésben résztvevő hallgatókat támogassa.

2. A támogatás formája
Az ösztöndíjat félévenként és egyetemenként két hallgató nyerheti el, akik közül az egyik minden félévben az ápoló szakirányos hallgatók közül kerül ki.
Az ösztöndíj összege egy félévre 50.000 forint/fő, melynek folyósítása egy összegben történik az adott félévre.

Jelen pályázattal a 2016/2017. II. félévére – február – március – április – május- június - nyerhető el ösztöndíj.

3. A pályázók köre
A pályázaton részt vehet a Észak-Alföldi Régió Debreceni Egészségügyi Kar, olyan nappali vagy levelező tagozatos hallgatója, aki nem nyert el köztársasági ösztöndíjat az aktuális tanévre és:
• legalább 50 megszerzett kredittel rendelkezik
• korrigált kredit indexe elérte a 3,8-at (utolsó lezárt aktív félév)
• egy hallgató maximum kétszer nyerheti el az ösztöndíjat


4. A pályázat tartalmi követelményei
• Pályázni egy maximum 3 oldalas esszé beadásával lehet.
• A pályázatban szerepelnie kell a hallgató hosszú távú céljainak, végzés utáni jövőképének.
• Továbbá meg kell adni a személyes adatokat a dolgozata elején (név, lakcím, szak, szakirány, évfolyam).
• Szükséges még (tanulmányi átlageredmény, és ha van, tudományos tevékenység, közösségi munka rövid leírása).
• Csatolni szükséges a Tanulmányi Osztály által kiállított aktív hallgatói jogviszonyigazolást, valamint a tanulmányi ösztöndíj indexet igazoló dokumentumot.


5. A pályázat formai követelményei, benyújtásának módja, határideje
• A pályázatot (word formátumban, times new roman betűtípussal, 12-es betűnagysággal) a kért dokumentumokkal együtt elektronikus formában kell benyújtani a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Hallgatói Önkormányzatának címezve, a deekhok2012@gmail.com e-mail címre, „orangepályázat” tárggyal.

A pályázat beadásának határideje: 2017. 03. 12. (vasárnap) 23:59 óra.


6. A pályázatok elbírálása
• A nyertes pályázók kiválasztását az Egyetem által felállított bizottság és az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. közösen végzi.
• A pályázatok szövege és a bíráló bizottság véleménye nem nyilvános.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. 03. 17. (péntek) 20:00 óra.

7. A nyertes pályázók kiértesítése

A pályázat eredményhirdetése: 2017. 03. 22. (szerda)


A nyertes pályázókat e-mail-ben és telefonon értesítjük ki. A pályázatokkal kapcsolatos döntés az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. (www.orange-group.hu), és az egyetemek weboldalán is közzé lesz téve az eredményhirdetés időpontjáig.

A nyerteseknek az ösztöndíjat az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. 2017. március 31-ig átutalja a bankszámlájukra.

8. A pályázók általános és kommunikációs kötelességei a megvalósítás során
Az Orange ösztöndíj program nem használható fel semmiféle vallási, politikai vagy más ideológiai befolyásolás céljából.
A pályázó kötelezi magát arra, hogy amennyiben a programmal és/vagy a támogatással kapcsolatban kiadványt (tájékoztatót) készít, illetve a program és a támogatás sajtóban nyilvánosságot kap (riport, újságcikk stb.), akkor a megjelenő művön feltünteti, hogy a támogatás az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. Ösztöndíj programja keretében valósul meg. Az Orange Ösztöndíj program központi kommunikációs tevékenységét az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. kommunikáció ügynöksége végzi, együttműködésben az Egyetemmel.
A pályázó vállalja, hogy – az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. erre vonatkozó igénye és megkeresése esetén – a programmal kapcsolatos kommunikációban aktívan közreműködik.
A pályázó a közös sajtóközlemények kiadásához háttérinformációt biztosít, kérésre újságírók fogadását teszi lehetővé. Továbbá, a közvetlenül a pályázóhoz érkezett sajtó megkeresésekről automatikusan tájékoztatást ad (médium neve, cikk/riport készítője, megjelenés időpontja) a kommunikációs ügynökség részére.
Az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot, hogy a programról készült képeket és pályázati kisfilmeket a saját anyagaiban megjelenteti, illetve kommunikációs céljaira felhasználja.
Az Orange Munkaerő Szolgáltató Kft. fenntartja a jogot a program megvalósításának ellenőrzésére.


9. Kapcsolat

A pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseket e-mailben vagy napközben 9:00-16:00 között telefonon tudjuk fogadni az alábbi elérhetőségen:

Szakmai kapcsolattartó: Schäffer István Zsolt
Telefon: +36 - 30 - 588 - 0064
Kapcsolattartó: Egresi Andrea
Telefon: +36 - 30 - 9925 - 750
E-mail: egresi.andrea@gmail.com

A kiírók indokolt esetben fenntartják a jogot a pályázattal kapcsolatos feltételek menet közbeni módosítására.

Budapest, 2017. február 06.
Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Kategória:  Aktuális hírek
kedd 11 október 2016 - 16:42:08

25 éves az Egészségügyi Szervező Szak

MEGHÍVÓ

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának egészségügyi szervező képzése indulásának 25 éves évfordulóját ünnepli, ez alkalomból az alapszak jubileumi ünnepséget szervez.

Időpont: 2016. október 27. 13.00

Helyszín: DE Egészségügyi Kar A épület 1. sz. előadó, Aula
Mindenkit szeretettel várunk!
Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Kategória:  Aktuális programok
péntek 07 október 2016 - 13:48:27

KARRIERBÖRZE - 2016 - EK

Időpont: Október 12. 17:00-18:00

Esemény linkje:

https://www.facebook.com/events/1274140119263735/

Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Kategória:  Aktuális programok
péntek 07 október 2016 - 13:41:37

Egészségügyi Kar Gólyabál 2016

További részletek hamarosan, de annyit elárulhatunk, hogy az este sztárvendége Kasza Tibor lesz... ! ;)


Időpont: 2016. November 18. 20:00

Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Kategória:  Aktuális programok
szerda 14 szeptember 2016 - 14:56:18

You Day - Az egyetem napja

Esemény hivatkozása:
https://www.facebook.com/events/1844515232434512/

yoUDay - Az Egyetem napja, a Te napod!

>> De mi az a yoUDay? <<

SEGÍTÜNK!-->További információk, regisztráció menete,szektorok beosztása egy helyen!
http://youday.hu/
Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Kategória:  Aktuális programok
kedd 14 június 2016 - 10:51:50

Vizsgakurzusok rendjének változása

A korábbi évek gyakorlata szerint azok a hallgatók, akik valamely tantárgy vizsgakövetelményét nem tudták teljesíteni, a következő félévben kérhették a tárgy vizsgakurzusban történő meghirdetését, legtöbbször kérték az erre épülő tantárgy egyidejű felvételét (bár az előkövetelményt még nem teljesítették) azzal az indokkal, hogy ne csússzon a tanulmányaik várható befejezésének ideje. 2016 szeptemberétől az egymásra épülő tárgyak felvételére beadott kérelmek elutasításra kerülnek, amennyiben a tárgyfelvétel előkövetelménye nem teljesült.

A 2016/2017-es tanév őszi félévétől változik a vizsgakurzusok felvételének és az azokból tehető vizsgák rendje, ideje.

Karunkon a 2015/2016-os tanévig a vizsgakurzusban felvett tárgyakból a vizsgáira a félév közben (jellemzően az őszi és a tavaszi számonkérések idején) vagy a vizsgaidőszakban került sor, de ekkor már a sikeres vizsgákra épülő tárgyak felvételére nem volt lehetőség.

A 2016/2017-es tanév őszi félévétől a vizsgakurzusként felvett tárgyakból a vizsgát már a félév elején letehetik hallgatóink, így a sikeresen teljesített vizsga után az erre a tárgyra épülő, az adott félévben meghirdetett tárgyakat fel is tudják majd venni, azokat a félév végét követő vizsgaidőszakban lehetőségük lesz teljesíteni.

A TVSZ szerint:

Vizsgakurzust a KOLLOKVIUMMAL záruló tantárgyra lehet hirdetni. A hallgató a vizsgakurzusként felvett tantárgyból a szorgalmi időszak első hetében vizsgát tehet, melynek sikeres teljesítése esetén az aktuális félévben meghirdetett tantárgyak közül azt a (ráépülő) tárgyat, melynek előkövetelményeként a vizsgakurzust teljesítette, felveheti. A vizsgakurzusra történő jelentkezés tantárgyfelvételnek minősül, így annak számába beszámít, a félév (a vizsgakurzus sikertelen teljesítés esetén is) aktív félévnek minősül.

A fentiek miatt változik a vizsgakurzusok iránti kérelem módja is, a továbbiakban kizárólag a Neptun tanulmányi rendszerben lehet ez irányú kérvényt beadnia az érintett hallgatóknak (melyet az EK Vizsgakurzus kérése néven találnak a Neptunban Ügyintézés - Kérvények menüponton). A 2016/2017-es tanév őszi félévében a kérvényt 2016. június 27. és 2016. augusztus 21. között adhatják be, vizsgára jelentkezni 2016. augusztus 23-31. között lehet, a vizsgákra pedig a 2016/2017-es tanév őszi félévében, a regisztrációs időszakban 2016. szeptember 5-9. közötti időben kerül majd sor. (Minden határidő jogvesztő!)

A vizsgakurzusok kérésére a korábban megszokott módokon (e-mail, papír alapú kérelem, oktatásszervezőknél jelentkezés, stb.) a továbbiakban NEM lesz lehetőségük.
Nyomtatóbarát változat Hír létrehozása pdf formátumban
Kategória:  Aktuális hírek
Oldal:  1 2 3 ... 18 19 20 »